Выберите город
Наши проекты
talk.jae.com.ua
интересный форум по образованию
training.jae.com.ua
тренинги и семинары в Украине
business.jae.com.ua
бизнес образование (MBA)
abroad.jae.com.ua
образование за рубежом
Главная / Закон України про охорону праці / Розділ VII: Державний нагляд і громадський контроль за охороною праці
Розділ VII: Державний нагляд і громадський контроль за охороною праці
Розділ VII: Державний нагляд і громадський контроль за охороною праці
Стаття 44. Органи державного нагляду за охороною праці

Державний нагляд за додержанням законодавчих та інших нормативних актів про охорону праці здійснюють:
 • Державний комітет України по нагляду за охороною праці;

 • Державний комітет України з ядерної та радіаційної безпеки;

 • органи державного пожежного нагляду управління пожежної охорони Міністерства внутрішніх справ України;

 • органи та заклади санітарно-епідеміологічноїслужби Міністерства охорони здоров'я України.


 • Вищий нагляд за додержанням і правильним застосуванням законів про охорону праці здійснюється Генеральним прокурором України і підпорядкованими йому прокурорами.


  Стаття 45. Основні повноваження і права органів державного нагляду за охороною праці

  Органи державного нагляду за охороною праці не залежать від будь-яких господарських органів, об'єднань громадян, політичних формувань, місцевих державних адміністрацій і Рад народних депутатів та діють відповідно до положень, що затверджуються Кабінетом Міністрів України.

  Посадові особи органів державного нагляду за охороною праці (державні інспектори) мають право:
 • безперешкодно в будь-який час відвідувати підконтрольні підприємства для перевірки дотримання законодавства про охорону праці, одержувати від власника необхідні пояснення, матеріали та інформацію з даних питань;

 • надсилати керівникам підприємств, а також їх посадовим особам, керівникам структурних підрозділів Ради Міністрів Республіки Крим, місцевих Рад народних депутатів, міністерств та інших центральних органів державної виконавчої влади обов'язкові для виконання розпорядження (приписи) про усунення порушень і недоліків в галузі охорони праці;

 • зупиняти експлуатацію підприємств, окремих виробництв, цехів, дільниць, робочих місць і обладнання до усунення порушень вимог щодо охорони праці, які створюють загрозу життю або здоров'ю працюючих;

 • притягати до адміністративної відповідальності працівників, винних у порушенні законодавчих та інших нормативних актів про охорону праці;

 • надсилати власникам, керівникам підприємств подання про невідповідність окремих посадових осіб займаній посаді, передавати в необхідних випадках матеріали органам прокуратури для притягнення їх до кримінальної відповідальності.


 • Органи державного нагляду за охороною праці встановлюють порядок опрацювання і затвердження власниками положень, інструкцій та інших актів про охорону праці, що діють на підприємствах, розробляють типові документи з цих питань.

  Власник повинен безплатно створити необхідні умови для роботи представників органів державного нагляду за охороною праці.

  Посадові особи органів державного нагляду за охороною праці несуть відповідальність за виконання покладених на них обов'язків згідно із законодавством.


  Стаття 46. Громадський контроль за додержанням законодавства про охорону праці

  Громадський контроль за додержанням законодаства про охорону праці здійснюють:
 • трудові колективи через обраних ними уповноважених;

 • професійні спілки - в особі своїх виборних органів і представників. • Стаття 47. Уповноважені трудових колективів з питань охорони праці

  Уповноважені трудових колективів з питань охорони праці мають право безперешкодно перевіряти на підприємстві виконання вимог щодо охорони праці і вносити обов'язкові для розгляду власником пропозиції про усунення виявлених порушень нормативних актів з безпеки і гігієни праці.

  Для виконання цих обов'язків власник за свій рахунок організовує навчання і звільняє уповноваженого з питань охорони праці від роботи на передбачений колективним договором строк із збереженням за ним середнього заробітку.

  Уповноважені трудових колективів діють відповідно до типового положення, затверджуваного Державним комітетом України по нагляду за охороною праці за погодженням з профспілками.


  Стаття 48. Повноваження і права профспілок у здійсненні контролю за додержанням законодавства про охорону праці

  Професійні спілки здійснюють контроль за додержанням власниками законодавчих та інших нормативних актів про охорону праці, створенням безпечних і нешкідливих умов праці, належного виробничого побуту для працівників і забезпеченням їх засобами колективного та індивідуального захисту.

  Професійні спілки мають право безперешкодно перевіряти стан умов і безпеки праці на виробництві, виконання відповідних програм і зобов'язань колективних договорів (угод), вносити власникам, державним органам управління подання з питань охорони праці та одержувати від них аргументовану відповідь.
  СП Імідж Освіта
  Голосование
  Сколько раз Вы меняли работу?
  один раз
  два раза
  три раза
  четыре раза
  более пяти раз


  все вопросы
  Друзья