Выберите город
Наши проекты
talk.jae.com.ua
интересный форум по образованию
training.jae.com.ua
тренинги и семинары в Украине
business.jae.com.ua
бизнес образование (MBA)
abroad.jae.com.ua
образование за рубежом
Главная / КЗОТ Украины / Глава XVIII: Нагляд і контроль за додержанням законодавства про працю
Глава XVIII: Нагляд і контроль за додержанням законодавства про працю
Глава XVIII: Нагляд і контроль за додержанням законодавства про працю
Стаття 259. Нагляд і контроль за додержанням законодавства про працю

Нагляд і контроль за додержанням законодавства про працю здійснюють спеціально уповноважені на те органи та інспекції, які не залежать у своїй діяльності від власника або уповноваженого ним органу.

Центральні органи державної виконавчої влади здійснюють контроль за додержанням законодавства про працю на підприємствах, в установах і організаціях, що перебувають у їх функціональному підпорядкуванні.

Вищий нагляд за додержанням і правильним застосуванням законів про працю здійснюється Генеральним прокурором України і підпорядкованими йому прокурорами.
Громадський контроль за додержанням законодавства про працю здійснюють професійні спілки та їх обєднання.

(Стаття 259 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N2240-10 від 29.07.81; Законами N 2857-12 від 15.12.92, N3694-12 від 15.12.93, N 2343-III ( 2343-14 ) від 05.04.2001)


Стаття 260. Державний нагляд за охороною праці

Державний нагляд за додержанням законодавчих та інших нормативних актів про охорону праці здійснюють:
Державний комітет України по нагляду за охороною праці;
Державний комітет України з ядерної та радіаційної безпеки;
органи державного пожежного нагляду управління пожежної охорони Міністерства внутрішніх справ України;
органи та заклади санітарно-епідеміологічної служби Міністерства охорони здоровя України.

(Стаття 260 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР N2240-10 від 29.07.81, N 2957-10 від 30.12.81; Законом N3694-12 від 15.12.93)
(Статтю 261 виключено на підставі Закону N3694-12 від 15.12.93)
(Статтю 262 виключено на підставі Закону N3694-12 від 15.12.93)Стаття 263. Повноваження місцевих державних адміністрацій та Рад народних депутатів у галузі охорони праці

Місцеві державні адміністрації і Ради народних депутатів у межах відповідної території:
забезпечують реалізацію державної політики в галузі охорони праці;
формують за участю профспілок програми заходів з питань безпеки, гігієни праці і виробничого середовища, що мають міжгалузеве значення;
здійснюють контроль за додержанням нормативних актів про охорону праці.

(Стаття 263 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N2240-10 від 29.07.81; Законом N3694-12 від 15.12.93 )
(Статтю 264 виключено на підставі Закону N3694-12 від 15.12.93 )Стаття 265. Відповідальність за порушення законодавства про працю

Особи, винні в порушенні законодавства про працю, несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.

(Стаття 265 із змінами, внесеними згідно із Законом N3694-12 від 15.12.93)
СП Імідж Освіта
Голосование
Сколько раз Вы меняли работу?
один раз
два раза
три раза
четыре раза
более пяти раз


все вопросы
Друзья